User avatar

Ivan Pleva

@ivan_pleva Joined on March 29, 2019

311 translations

English

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Carnet Some of the components within this project have alerts. 76% 1,365 6,468 587 223 5

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Carnet Some of the components within this project have alerts. 76% 1,365 6,468 587 223 5

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / HTMLSlovak

Something went wrong… Please, reload
Vyskytol sa problém... Prosím, znova načítajte
a year ago
User avatar ivan_pleva

Translation changed

Carnet / HTMLSlovak

Start with browser view
Začať so zobrazením prehliadača
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

On next screen, allow carnet to ignore optimizations
Na ďalšej obrazovke povoľte aplikácii Carnet ignorovať optimalizácie
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

To be able to sync in background, battery optimization has to be disabled for Carnet
Pre synchronizáciu na pozadí je potrebné vypnúť optimalizáciu batérie pre Carnet
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

Battery optimization
Optimalizácia batérie
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

Sync frequency
Frekvencia synchronizácie
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

Values below 15 might drain the battery
Hodnoty pod 15 môžu vyčerpať vašu batériu
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

12 hours
12 hodín
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

Disabled
Vypnuté
a year ago
User avatar ivan_pleva

New translation

Carnet / AndroidSlovak

Once a day
Raz za deň
a year ago
Browse all changes for user