Translation status

Strings25
100.0% Translate
Words125
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Descriptions
66.7% 23.3% 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
Android
94.1% 95.2% 5.0% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
HTML
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/PhieF/CarnetElectron
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using monolingual files.
  • The translation base language can be edited.
Translation license GPLv3
Repository https://github.com/PhieF/Sync
Repository branch master 4cb7434, a week ago
Repository with Weblate translations http://weblate.lostpod.me/git/carnethtml/sync/
File masksrc/main/res/values-*/strings.xml
Monolingual base language filesrc/main/res/values/strings.xml
Translation file src/main/res/values-sk/strings.xml
When User Action Detail Object
a month ago Weblate Admin Resource update Carnet/Sync - Slovak
3 months ago None Committed changes Carnet/Sync - Slovak
3 months ago Ivan Pleva Translation changed Carnet/Sync - Slovak
Pripojiť spomocou vašimich povereniamií
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Tento priečinok je prázdny
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Pre použitie tejto možnosti je potrebná apka Nextcloudu. Pokračovať k inštalácii?
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Pre správne fungovanie sa vyžaduje novšia verzia apky Nextcloudu. Pokračovať k aktualizácii?
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Nefunguje pri niektorých serveroch
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Pripojiť s vašimi povereniami
3 months ago Ivan Pleva Translation changed Carnet/Sync - Slovak
Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu.
3 months ago Ivan Pleva New translation Carnet/Sync - Slovak
Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 25 125
Translated 100.0% 25 125
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 30, 2019, 1:32 p.m.
Last author Ivan Pleva

Activity in last 30 days

Activity in last year