Engagera dig i Carnet.

Hej, och tack för visat intresse.

Carnet översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för Carnet till svenska har för närvarande 232 strängar för översättning och är 96,6% klart.

Om du vill bidra till översättningen av Carnet måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk