None

Resource update

Carnet / SyncSlovak

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Carnet / SyncSlovak

Committed changes 9 months ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Uploading
Nahráva sa
9 months ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Downloading
Sťahuje sa
9 months ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Syncing...
Synchronizuje sa...
9 months ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Waiting next sync
Čaká sa na ďalšiu synchronizáciu
9 months ago
Phie

Resource update

Carnet / SyncSlovak

Resource update 10 months ago
Phie

Resource update

Carnet / SyncSlovak

Resource update a year ago
None

Committed changes

Carnet / SyncSlovak

Committed changes a year ago
ivan_pleva

Translation changed

Carnet / SyncSlovak

Connect with your credentials
Pripojiť spomocou vašimich povereniamií
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

This folder is empty
Tento priečinok je prázdny
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

The NextCloud app is needed to use this option. Procced to install ?
Pre použitie tejto možnosti je potrebná apka Nextcloudu. Pokračovať k inštalácii?
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

A more recent version of the NextCloud app is required to work properly. Proceed to update ?
Pre správne fungovanie sa vyžaduje novšia verzia apky Nextcloudu. Pokračovať k aktualizácii?
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Doesn't work with some servers
Nefunguje pri niektorých serveroch
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Connect with your credentials
Pripojiť s vašimi povereniami
a year ago
ivan_pleva

Translation changed

Carnet / SyncSlovak

Recommended. No need to provide your credentials, must never delete the NextCloud App
Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu.
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Recommended. No need to provide your credentials, must never delete the NextCloud App
Odporúča sa. Netreba poskytovať poverenia; nesmie nikdy odstrániť apku Nextcloudu.
a year ago
ivan_pleva

Translation changed

Carnet / SyncSlovak

Connect with the NextCloud App
Pripojiť k apke Nextcloud Appu
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

Connect with the NextCloud App
Pripojiť k Nextcloud App
a year ago
ivan_pleva

New translation

Carnet / SyncSlovak

SSL Certificate can't be validated and this app cannot sync, should we add it manually to continue to sync ?
Certifikát SSL nemožno overiť a túto apku nemožno synchronizovať. Máme ju pridať manuálne pre pokračovanie v synchronizácii?
a year ago

Search